" ზეზვა და მზია "  ( Zezva and Mzia )  46x36cm  *   bronze  Bas-relief   _  2007
" ზეზვა და მზია " ( Zezva and Mzia ) 46x36cm * bronze Bas-relief _ 2007
HOME
BIO
LINKS
CONTACT