Biography / Biografie

Frederik Steenbergen - 1970 Sneek life from 2003 in Tbilisi / Vakhani
EDUCATION
    2004   Artscool Nicoladze
Tblilisi (GE)
  Guest
2000 - 2002   Academy of fine art
Brussel, Mechelen (B)
  Free-student
1998 - 2000   HISK high instituut of fine arts
Antwerpen (B)
  Laureaat
1996 - 1998   Royal academy of fine art
Antwerpen (B)
  Sculptor
1995 - 1996   Academy Minerva
Groningen (NL)
  Propodeuse
    1995   Local art course
Sneek (NL)
  Learner
 
STIMULATIONS
    2003   BKVB Fonds voor Beeldende kunst
Amsterdam (NL)
  Start-Stipendium
    2002   PMMK Musea of modern Art
Oostende (B)
  Gift of object
    2003   BKVB Fonds voor Beeldende kunst
Amsterdam (NL)
  Productie - beurs
 
EXHIBITIONS
    2017   Grote Kerk
Sneek
  Solo exhibition
    2017   Hannemahuis
Harlingen
  Group exhibition
    2015   Galerie BAS 10
Sneek (NL)
  Group exhibition
2013 - 2014   Arttreder Veenstra
Drachten (NL)
  Art-lendout
Brons-sculptures
    2011   Sculptor-center
Koudum (NL)
  Solo exhibition
    2011   Galerie de Paardenstal
Espel (NL)
  Sculptures garden
Different Artists
    2011   Galerie "De Buytensael"
Arnhem (NL)
  Group exhibition
    2011   Galerie Oosthem
Oosthem (NL)
  Group exhibition
    2010   Municipality Home
IJlst (NL)
  Solo exhibition
    2010   Town hall
Sculptures Garden
Sneek (NL)
  Group exhibition
    2009   Galerie Peter Bax
Sneek (NL)
   
    2009   Galerie Oostende
Oostende (NL)
  Group exhibition
2008 - 2011   Galerie Peter Bax
Sneek (NL)
  Collection of lender
"kunstuitleen"
    2008   Galerie De Vis
Harlingen (NL)
  Drawings of "Georgia"
    2008   Galerie "De Buytensael"
Arnhem (NL)
  Group exhibition
    2007   Galerie de Paardenstal
Espel (NL)
  Work in Stock
    2006   Museum Baratashili
Tbilisi (GE)
  Solo exhibition
    2003   Galerie Old Tbilisi
Tbilisi (GE)
  Drawings solo exhibition
    2002   Stichting George Grard i.z.m. HISK
Gijverinkhove (B)
  "Materiatuur"
Group exhibition
    2001   PMMK Musea of modern Art
Oostende (B)
  Between earth and heaven
Group exhibition
    2000   Koningin Fabiolazaal
Antwerpen (B)
  Spring
Jong talent in Antwerpen
EXHIBITION Grote Kerk Sneek

Grote Kerk Sneek - 2017

exhibition poster
EXHIBITION Materiatur

Stichting George Grard i.z.m. HISK. - 2002

exhibition poster

Text from a catalogue as an introduction by the exhibition Miniatur.

… Frederik Steenbergen is working as sculptor and draughtsman. He does sketching, charcoal studies and clay studies to live modals. He investigates the sculptural, the aspect ratios of the human body. His work is a constant study, an onging quest. The actual work and skill is the focal point. Persistence is the condition for technical discipline. Frederik does not like a theoretical approach of his work. The spectator may watch without being guided by written text. Quoting: “If I start talking about it, there’s no point in making it anymore”. The same applies to Martin, Hedwig, Caroline, Bas, Nadia and Peter. They’ re speaking, but aren’t saying everything. They’re making, and telling a lot.

By: Patricia De Keersmaecker (curator).Tekst uit een catalogus als inleiding bij de tentoonstelling Miniatur.

… Frederik Steenbergen werkt als beeldhouwer en tekenaar. Hij maakt schetsen, houtskoolstudies en kleistudies naar levensmodel. Hij onderzoekt het sculpturale, de verhoudingen en de anatomie van het menselijk lichaam. Zijn werk is een constante studie, een blijvend zoeken dat nooit zal eindigen. Het werken zelf, de arbeid staat central. Volharding is de voorwaarde voor een technische disciplinering.
Frederik houdt niet van theorieenover zijn wek. De toeschouwer kan ook kijken zonder zich te laten leiden door geschreven tekste. Zelf zegt hij: “Als ik erover spreek, hoef ik het niet meer te maken”. Dit geldt ook voor Martin, Hedwig, Caroline, Bas. Nadia en Peter. Ze spreken, maar zeggen lang niet alles. Ze maken, en vertellen veel.

Door: Patricia De Keersmaeker (curator).EXHIBITION Tekeningen uit Georgië / Drawings of "Georgia"

Galerie de vis - 2008

exhibition poster
EXHIBITION Between earth and heaven

Groep of 100 international artist

exhibition poster
EXHIBITION Frederik Steenbergen Beeldhouwcentrum Koudum

exhibition posterI would like to tell you something about Frederik Steenbergen, our meeting and his artistic occupations.

OUR MEETING.

Three months ago: with two bronze statues wrapped in slings he came indoors, Frederik Steenbergen. In surprise and astonished I suddenly held two special statues of high quality in my hands and I knew at once he is a professional with much love for his profession. A moment of emotions.

THE ACQUAINTANCE

A timorous man with few words, who is of the opinion that his statues don’t need an explanation. The spectator only has to look and not to cling on to scripts. An artist who only wants to create something and who has enough to it. He prefers to live and work in Georgie (Tbilisi), where he has been working mostly outdoors in the past years, facing the confrontation with nature and culture. He makes this visible and tangible in his statues and drawings. This exhibition gives us the chance and space to see something of his world. Also in that sense Frederik is an artist, who sends his story into the world, through which history becomes visible in a personal as well as in a common way.

HIS WORK

Frederik Steenbergen is a classic Sculptor. Also in his drawings one can see the sculptor. The portrait, the plant, the still life, the landscape; I would like to tell much about it, but that would be a weakening of his work. Still I have to tell you briefly what this work does to me. Especially his animation visible and tangible in his statues are touching me. I have great respect for his ability to choose for what he loves, the sincerity of his language of forms and the loyalty to himself in it. His craftsmanship is moving me.

Now back to his statues and drawings, of which it is all about.

We like to give these statues in the Beeldhouwcentrum and in the art café the necessary space, and opportunity to speak for themselves.

Most important to me are plain meetings without anything in between, in this case even without words.

Herma Bovenkerk, founder of Beeldhouwcentrum Koudum
TENTOONSTELLING Frederik Steenbergen Beeldhouwcentrum Koudum

tentoonstellingsposterGraag wil ik u iets vertellen over Frederik Steenbergen, onze ontmoeting en zijn werk.

ONZE ONTMOETING

Drie maanden geleden: met twee bronzen beelden, gehuld in doeken, kwam hij binnen, Frederik Steenbergen.
Verwonderd en verbaasd hield ik ineens beelden vast van een bijzondere inhoud en kwaliteit en ik wist hier staat een vakman met veel liefde voor zijn vak. Een moment van ontroering.

DE KENNISMAKING

Een schuchtere man van weinig woorden die vindt, dat zijn beelden voor zich spreken. De toeschouwer moet kijken en zich niet vastklampen aan teksten. Een kunstenaar die alleen bezig wil zijn met scheppen en daar genoeg aan heeft. Het liefst werkt en woont hij in Georgie (Tbilisi). Daar heeft hij de afgelopen jaren veel buiten gewerkt en is hij de confrontatie aangegaan met de natuur en cultuur. Dit heeft hij zichtbaar en tastbaar gemaakt in zijn beelden en tekeningen. Bij deze tentoonstelling krijgen we de kans en ruimte iets van zijn wereld te zien. In die zin is ook Frederik een kunstenaar die zijn verhaal de wereld in laat gaan waardoor geschiedenis zowel persoonlijk als gemeenschappelijk zichtbaar wordt.

ZIJN WERK

Frederik Steenbergen is een klassiek beeldhouwer. Ook in zijn tekeningen zie je de beeldhouwer Het portret , de plant, het stilleven, het landschap, ik zou er veel over willen vertellen maar dat zou een ontkrachting van zijn werk zijn. Wel wil ik kort vertellen wat zijn werk met mij doet. Ik word vooral geraakt door zijn bezieling die je ziet en voelt in zijn beelden. Ik heb groot respect voor zijn vermogen om te kiezen voor waar hij van houdt, de oprechtheid van zijn vormentaal en de trouw aan zichzelf hierin. Zijn vakmanschap ontroert mij.

Nu terug naar zijn beelden en tekeningen want daar gaat het om.

Wij geven deze beelden in het Beeldhouwcentrum en het kunstcafe graag de ruimte en vooral de mogelijkheid om voor zich te spreken.

Voor mij gaat het altijd om een ontmoeting waar niets tussen zit en in dit geval ook geen woorden.

Door Herma Bovenkerk, oprichtster Beeldhouwcentrum Koudum.EXHIBITION: Baratishvili House musea

29 may - 2 june 2007

exhibition poster